Sandra Liss Photography

Din upplevelse - mitt uppdrag


När du bokar en tid och kommer till mig för att bli fotograferad, då är det viktigaste för mig att det är din stund där du blir sedd och omhändertagen.


En fotografering är en lustfylld och rolig upplevelse om man känner sig trygg och vi i samspel skapar bilderna av dig.


Stämningen är oftast förväntansfull och jag vill att du ska lämna vår stund tillsammans upprymd och energisk av den energikick det gett.


Själva upplevelsen under fotograferingen är lika viktig som slutresultatet när de färdiga bilderna kommer till dig.


Har vi roligt och skapar bilder tillsammans i tillit och öppenhet så syns det i bilderna du sedan kommer få hem.
Hur går det till?


Du behöver inte ha några som helst förkunskaper! Jag kommer ta hand om dig och berätta precis hur vi ska gå till väga, du ska bara vara just som du är.

Om du har önskemål om att vi i dina bilder ska ta fram någon du vill vara eller något du vill förmedla så är det i vårt samspel magin händer och vi hittar det uttrycket. Har du inga idéer men vill bli fotograferad då kommer jag med förslagen och du kan känna dig trygg i det.