GDPR


Sandra Liss Fotograf hantering av personuppgifter:

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).


Vi lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att vi lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med vårt berättigade intresse som rättslig grund.

Vi lagrar personuppgifter i samband med våra tjänster, exempelvis när du blir kund hos Sandra Liss Fotograf och eller anmäler dig till en workshop.


Sandra Liss Fotograf hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig. De uppgifter vi kan behöva är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vi lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i vårt personregister, såsom kund hos oss, visat intresse någon av våra tjänster, anmälan av dig till någon av våra workshops.


Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss och du kan också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan.


Du har alltid rätt att stoppa Sandra Liss Fotografs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida våra intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.


Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter vi har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:


Sandra Liss Fotograf epost- info@sandraliss.se